2018
קטלוג עולמי של מוצרים ואבזרים למספרות מקצועיות


עברית


קרם
קרם - CAPILLUM - טון על טון - שיער


טון על הטון GEL
טון על טון צביעהבקרם ניסוח - ג'ל. עדר מוחלט של אמוניה. טון על טון נוצר כדי להסוות את השיער הלבן מוקדם,לגוון צבעים מלאכותיים דהוי וסופו של דברלפסי טון או מדגיש. זה נותן צבעלגזע, לא משאיר שאריותוצמיחה מחודשות, וכתוצאה מכךצבע בהיר ומבריק.
צינור מיליליטר 100

: תיבת .

Related

privacy policy